Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Ενθαρρυνετε την ατομικη και ομαδικη αναπτυξη
  3. Διεποπτεία

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διεποπτεία (Intervision) συγκεντρώνει τους εργαζόμενους σε μια μικρή ομάδα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με μια συγκεκριμένη πρόκληση ή θέμα.


Η διεποπτεία είναι η τέλεια μέθοδος για τους συμμετέχοντες να μάθουν ο ένας από τον άλλο, αλλά και από τον εκπαιδευτή-διαμεσολαβητή σε σχέση με το επιλεγμένο θέμα για να καταλήξουν μαζί σε «βέλτιστες πρακτικές» και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ερωτήσεις και προκλήσεις στο χώρο εργασίας. 
Στις συναντήσεις διεποπτείας, δημιουργείται ένα ασφαλές και ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους μεταξύ τους, καλλιεργούν την κοινωνική υποστήριξη και παρακινούν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον να αναπτυχθούν και να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις με διαφορετικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σε αυτή τη διαδικασία, ο intervisor είναι κυρίως ο καθοδηγητής και συντονιστής της συζήτησης που δημιουργεί και παρακολουθεί διακριτικά κατά πόσο το μαθησιακό πλαίσιο εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων. Ούτως ή άλλως, οι προθέσεις εκφράζονται πολύ καλύτερα όταν τα άτομα ενθαρρύνονται να τις διατυπώσουν για τον εαυτό τους. Ο διαμεσολαβητής θα μοιράζεται τη δική του γνώση και τις εμπειρίες σε παρόμοια πλαίσια και οργανισμούς πελατών, εάν αυτές έχουν προστιθέμενη αξία. 

Η διεποπτεία μπορεί να εφαρμοστεί γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ευεξία (άγχος, εργασία / ιδιωτική ζωή, ανθεκτικότητα, ομαδική εργασία, ηγεσία κ.λπ.), αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως γενική μέθοδος σε μια ομάδα ή τμήμα που αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία intervision; Επικοινωνήστε μαζί μας.
 

 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+

Ενθαρρυνετε την ατομικη και ομαδικη αναπτυξη