Επικοινωνήστε μαζί μας

 1. Home
 2. Ψυχομετρικά εργαλεία
 3. WOD®

WOD®

Βελτιώστε τη στρατηγική συνεχούς παρακολούθησης των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εργασία με το WOD®, ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο έρευνας. Αξιοποιήστε τις οξυδερκείς παρατηρήσεις ως σημείο εκκίνησης για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την ευημερία και τη δέσμευση των εργαζομένων σας. 

Το εργαλείο Well-being and Organizational Dynamics (WOD®) είναι το ιδανικό εργαλείο για έρευνες στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σας καθόσον αυτό συνιστά ένα αναγνωρισμένο και επιστημονικά επικυρωμένο ερωτημα τολόγιο σε συνδυασμό με έναν διαδραστικό και οπτικά ελκυστικό πίνακα ελέγχου αναφορών.
Το εργαλείο WOD® χαρτογραφεί βασικούς ψυχοκοινωνικούς δείκτες, όπως είναι η δέσμευση, η οργανωτική δέσμευση, το εργασιακό στρες και η επαγγελματική εξουθένωση καθώς και τα σχετικά εργασιακά χαρακτηριστικά και τους προσωπικούς πόρους.
Το WOD® συνοδεύεται από έναν διαδραστικό και οπτικά ελκυστικό πίνακα ελέγχου αναφορών στον οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς σας με τα ισχυρά σημεία και τις προτεραιότητες της εταιρείας και των ομάδων σας, καθώς και τα αδύναμα σημεία που χρήζουν προσοχής. Καθώς αυτά τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα μετά το κλείσιμο της έρευνας, γνωρίζετε εύκολα σε ποια θέματα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα κατά την πραγματοποίηση βελτιώσεων.
Εκτός από αυτές τις αναφορές σε επίπεδο εταιρείας και ομάδας, παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα για ατομικές εκθέσεις ανατροφοδότησης για τους εργαζομένους σας, με προσωπικά αποτελέσματα, συμβουλές, υποδείξεις και τεχνικές βελτίωσης για κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα, ενδυναμώνοντας έτσι τους εργαζομένους σας. 
Οι έμπειροι σύμβουλοι της Pulso σας υποστηρίζουν, τόσο στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης όσο και στην υλοποίηση και αξιολόγηση των δράσεων.
Ισχυρό και προσαρμόσιμο εργαλείο
Το WOD® είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να συλλάβετε και να κατανοήσετε την πολυπλοκότητα της δυναμικής της επιχείρησής σας.
Είναι δυνατή η προσαρμογή του ερωτηματολογίου WOD® στις ανάγκες σας, αλλά και ο εμπλουτισμός του με πρόσθετες ερωτήσεις ή ενότητες WOD®.
Δυναμικό και διαδραστικό
Με το WOD® λαμβάνετε αμέσως αποτελέσματα για τον οργανισμό σας και για όλες τις υποομάδες σας, τα οποία παρουσιάζονται με σαφήνεια σε έναν δυναμικό και διαδραστικό πίνακα ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανταποκριθείτε γρήγορα σε αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό σας και στις ανάγκες των εργαζομένων σας. Μπορείτε να αναλύσετε περαιτέρω, να ερμηνεύσετε και να δοκιμάσετε τα αποτελέσματα σε σχέση με τις υποθέσεις σας.
Ισχυρό σημείο αναφοράς (benchmark)
Μπορείτε να συγκρίνετε τα αποτελέσματα του οργανισμού σας και των υποομάδων σας με ένα ισχυρό εξωτερικό σημείο αναφοράς.
Επιπλέον, μπορείτε να συγκρίνετε τις διαφορετικές υποομάδες σας μεταξύ τους (εσωτερικό σημείο αναφοράς), ενώ μπορείτε να παρακολουθείτε στενά την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου.
Ανώνυμο και εμπιστευτικό
Ως εξωτερικός και ουδέτερος συνεργάτης, η Pulso εγγυάται την εμπιστευτική μεταχείριση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων των εργαζομένων σας. H ενημέρωση και συγκατάθεση των εργαζομένων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
Η πρόσβαση στον διαδικτυακό πίνακα ελέγχου είναι επίσης εξασφαλισμένη.
Η Pulso διατηρεί υψηλά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Διεθνής εμβέλεια 
Το WOD® είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες και υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο και διεθνές δίκτυο συνεργατών.
Διαφορετικές εκδόσεις του WOD®
Το WOD® είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις. Μία από αυτές τις εκδόσεις είναι βέβαιο ότι θα καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας σας:

 

Το WOD® Premium είναι η «πλήρης έκδοση» του εργαλείου. Αξιοποιεί τόσο τους θετικούς όσο και τους αρνητικούς δείκτες ευημερίας: δέσμευση, οργανωτική δέσμευση, άγχος, εξουθένωση, απουσίες, παρενόχληση στην εργασία, κ.α..
Επιπλέον, καταγράφει το πλήρες φάσμα των πιθανών κινητήριων δυνάμεων και παραγόντων, όπως:
- εργασιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική ευημερία στα διάφορα επίπεδα της εργασιακής κατάστασης (εργασία, ομάδα, διοίκηση, οργάνωση)
- προσωπικοί πόροι σε ατομικό επίπεδο (π.χ. ανθεκτικότητα, αισιοδοξία, αυτοαποτελεσματικότητα, ικανότητα αλλαγής).

Το ερωτηματολόγιο του WOD® Premium αποτελείται από 100 ερωτήσεις, που απαιτούν μόνο περίπου 15 λεπτά για να συμπληρωθούν.
Το WOD® Premium σας παρέχει μια ισορροπημένη και σε βάθος ανάλυση της δυναμικής του οργανισμού σας, επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε ταυτόχρονα διάφορες πρωτοβουλίες και να κατανείμετε τον προϋπολογισμό σας πιο αποτελεσματικά. Ανταποκρίνεται ιδιαίτερα καλά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε επίσης τη μέτρηση all-in.
 

Το WOD® PSRA έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανάλυση ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Μετρά τους δείκτες ευημερίας που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία: στρες, επαγγελματική εξουθένωση, ανεπιθύμητες συμπεριφορές στον χώρο εργασίας (ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός και βία) και απουσίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλους τους κινητήριους παράγοντες του WOD®  Premium.
Το WOD® PSRA σας επιτρέπει να συμμορφώνεστε με τις νομικές σας υποχρεώσεις ως εργοδότης και να αντιμετωπίζετε το στρες και άλλα ψυχοκοινωνικά ζητήματα στον χώρο της εργασίας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε επίσης την Ανάλυση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων.
 

Το WOD® Positive επικεντρώνεται σε «θετικούς» δείκτες ευημερίας: εργασιακή αφοσίωση, οργανωτική δέσμευση, ικανοποίηση από την εργασία και «πρεσβευτής της κουλτούρας» της εταιρείας. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλους τους κινητήριους παράγοντες από το WOD® Premium.
Το WOD® Positive μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνες αφοσίωσης και ικανοποίησης από την εργασία, καθώς και για έρευνες αξιολόγησης της εταιρικής φήμης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μια εκτιμητική και ενδυναμωτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση της ευημερίας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε επίσης την έρευνα αφοσίωσης.

Το WOD® Quick Scan αποτελείται από μια εύστοχη επιλογή 20 ερωτήσεων του WOD® Premium. Χρειάζονται μόνο 5΄ για να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, ωστόσο περιλαμβάνονται όλοι οι δείκτες ευεξίας και οι ομάδες κινητήριων παραγόντων (διαστάσεις εργασίας). Αυτό σας επιτρέπει να μετρήσετε πολύ γρήγορα την «ψυχοκοινωνική ατμόσφαιρα» ανά πάσα στιγμή.
Το WOD® Quick Scan μπορεί να χρησιμεύσει ως σκαλοπάτι προς μια πιο περίπλοκη ανάλυση μέσω του WOD® PSRA, του WOD® Positive ή του WOD® Premium. Μπορεί επίσης να είναι το σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση μιας έρευνας συναισθηματικών παλμών με το Βαρόμετρο WOD®.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε επίσης το εργαλείο Quick Scan.
 

Το βαρόμετρο WOD® είναι μια έρευνα συναισθηματικών παλμών, που γίνεται επανειλημμένα καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους - π.χ. κάθε τρίμηνο. Οι τακτικές μετρήσεις σας επιτρέπουν να αξιολογείτε το σχέδιο δράσης σας με πιο συστηματικό τρόπο σε ενδιάμεσες χρονικές στιγμές.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε επίσης την έρευνα βαρόμετρου.

Για εις βάθος αναλύσεις συγκεκριμένων θεμάτων, η Pulso παρέχει επίσης επιπρόσθετες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν συνεκτικές ομάδες ερωτήσεων για ένα ορισμένο θέμα. Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων σχετικά με την ευεξία στην εργασία. Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση ορισμένων «θεματικών ενοτήτων» που έχει αναπτύξει η Pulso:
• Τηλεργασία
• Ψηφιοποίηση & αποσύνδεση
• Εργονομία της εργασίας στον υπολογιστή
• Στυλ διοίκησης
• Εξ αποστάσεως διοίκηση 
• Οργανωτικές αλλαγές
• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
• Τρόπος ζωής
• Αλκοόλ & Ναρκωτικά
• Δέσμευση
• Ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία
• Απουσίες
• Εργονομία – φυσικές πτυχές του χώρου εργασίας
• Ατομικοί πόροι
Η Pulso μπορεί επίσης να αναπτύξει νέες ενότητες ερωτήσεων για συγκεκριμένα θέματα σε συνεργασία μαζί σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε επίσης το πλήρως προσαρμόσιμο WOD® και την πλήρως προσαρμόσιμη έρευνα.

Εκτός από τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια και τους πίνακες εργαλείων WOD®, μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε έρευνες, “Quick Scans” και συναισθηματικά βαρόμετρα πλήρως προσαρμοσμένα στον οργανισμό σας.
Το ανταγωνιστικό  εργαλείο WOD® επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση των δικών σας δεδομένων και σας παρέχει απεικονίσεις υψηλής ποιότητας και αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης αμέσως μετά το κλείσιμο της έρευνας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε επίσης την πλήρως προσαρμόσιμη έρευνα.
 

Απλα ρωτηστε !

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το WOD®;

+

Ανακαλύψτε τα άλλα μας Ψυχομετρικά εργαλεία

 • APPA
  APPA

  Προωθείστε τη φιλική προς το χρήστη και αξιόπιστη πρόσβαση στο EAP της εταιρείας σας. Επιτρέψτε στους εργαζομένους σας να περιγράψουν το αίτημά τους για βοήθεια και να επιλέξουν τον δικό τους σύμβουλο.

  +
 • STUDIES WITHOUT WORRIES
  STUDIES WITHOUT WORRIES

  Βοηθήστε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο αυτοδιάγνωσης και διαδικτυακής εκπαίδευσης.

  +
 • START TO CAN
  START TO CAN

  Βοηθήστε τη νεότερη γενιά να θέσει στόχους και να λάβει μέτρα για την επίτευξή τους. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, μπορείτε να βελτιώσετε την αυτονομία και την διαχείρισή του εαυτού τους.

  +
 • Safety Attitude Screening
  Safety Attitude Screening

  Προσδιορίστε τους πιθανούς κινδύνους στη συμπεριφορά των εργαζομένων, αλλά και των υποψήφιων εργαζομένων αναφορικά με την ασφάλεια στην εργασία χρησιμοποιώντας διαδικτυακά τεστ που ελαχιστοποιούν τις κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις.

  +
 • ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ
  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ

  Εκτιμήστε τον κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης εντός του οργανισμού σας, συνολικά και για κάθε μεμονωμένο εργαζόμενο, και λάβετε άμεσα σχόλια και συμβουλές.

  +
 • RE-BOOST® App
  RE-BOOST® App

  Δώστε τη δυνατότητα στους εργαζομένους σας να διαχειριστούν την ατομική τους ψυχοκοινωνική ευεξία και εγκαταστήστε ένα σύστημα συνεχούς ακρόασης με το Re-Boost!

  +
 • HAPPY CARE
  HAPPY CARE

  Αυξήστε την ψυχική ανθεκτικότητα των εργαζομένων σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο e-learning για να αξιολογήσετε ποιοι τομείς έχουν μεγαλύτερη σημασία και να καταπιαστείτε πρώτα με αυτούς τους τομείς.

  +
 • WOD®
  WOD®

  Μετρήστε την ευεξία στην επιχείρησή σας με ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο έρευνας. Αξιοποιήστε τις οξυδερκείς παρατηρήσεις του WOD ως σημείο εκκίνησης για βελτιστοποίηση.

  +