Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Διαχειριση ευαισθητων καταστασεων
  3. Απουσιασμός

Απουσιασμός

Πώς επηρεάζουν οι απουσίες τον οργανισμό σας;

Οι απουσίες στο χώρο εργασίας συνιστούν ένα σημαντικό και αυξανόμενο πρόβλημα παγκοσμίως. Όλο και περισσότερο τέτοιες απουσίες φαίνεται σαφώς να έχουν ψυχολογική προέλευση: κατάθλιψη, άγχος, εξουθένωση, άγχος, έντονη επαγγελματική ζωή κ.λπ.

Η κάθε απουσία εργαζομένου προκαλεί σημαντικό κόστος και ζημία για διάφορα μέρη, όπως στους ίδιους τους εργαζόμενους (απώλεια μισθού, αλλαγή στο πρόγραμμα, κοινωνικές επαφές, αίσθημα συνεισφοράς), στον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται (μείωση παραγωγής, ανάγκη για αντικατάσταση θέσης, επαγγελματική κατάρτιση, κ.λπ.), στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Μάλιστα, οι απουσίες θεωρούνται απλώς η κορυφή του παγόβουνου, ένα ορατό σημάδι ότι η ευημερία και τα κίνητρα των εργαζομένων μειώνονται. Η έρευνα δείχνει ότι η πιθανότητα απουσίας είναι σημαντικά χαμηλότερη σε έναν οργανισμό που φροντίζει τους ανθρώπους του από ό, τι σε έναν οργανισμό που ενδιαφέρεται μόνο για τα αποτελέσματα που θα πετύχουν οι εργαζόμενοι.
Στους περισσότερους οργανισμούς η πολιτική για τη μείωση των απουσιών απαιτεί αρχικά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με το ποσοστό απουσιών στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των επιπτώσεων. Από την στιγμή που υπάρξει ισχυρή δέσμευση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του απουσιασμού, είναι σημαντικό να σχηματιστεί μια άρτια εικόνα για τις κύριες αιτίες καθώς και μια επισκόπηση του τι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Καμία από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Pulso δεν ξεκινά από το μηδέν. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε για ένα ολοκληρωμένο όραμα για την ευημερία στην εργασία. Η πρόληψη του απουσιασμού και η προσέγγιση της επανένταξης αποτελούν ουσιαστικό μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας.
 

Η Pulso μπορεί να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε την πρόκληση του απουσιασμού και της  επανένταξης στην εργασία με έναν ολιστικό τρόπο.
Χρησιμοποιώντας μια τεκμηριωμένη μεθοδολογία που βασίζεται σε διαδικασίες, διαμορφώνουμε μαζί με εσάς μια προσέγγιση για την πρόληψη των απουσιών και την ρύθμιση της διαδικασίας επανένταξης που είναι κατάλληλες για τον οργανισμό σας.

Αρχικά σας βοηθάμε να χαρτογραφήσετε την τρέχουσα κατάσταση στα διάφορα επίπεδα πρόληψης. Σας βοηθάμε επίσης να προτείνετε δράσεις ή λύσεις για τη γεφύρωση των κενών ή για την κάλυψη των αναγκών σας και να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε τις διάφορες συνιστώσες μιας πολιτικής απουσιών και επανένταξης. Μαζί ενσωματώνουμε τη νέα πολιτική στο DNA του οργανισμού σας.

Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για αναρρωτικές άδειες και πολιτικές επανένταξης, δημιουργούμε μαζί σας ενιαίες διαδικασίες και καθορίζουμε σαφείς ρόλους, γιατί είναι ζωτικής σημασίας να τεθεί φραγμός στον απουσιασμό και να αρθούν οι φραγμοί στην επανένταξη.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
•    Να προσδιορίσετε το όραμά σας για τις μακροχρόνιες απουσίες.
•    Να καταγράψετε τις απουσίες (κόστος) και να δημιουργήσετε μηχανισμούς ελέγχου.
•    Να αναλύσετε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους (ομάδες, παράγοντες) μέσω ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών.
•    Να καθορίσετε πολιτικές, διαδικασίες, ρόλους και αρμοδιότητες.
•    Να δημιουργήσετε σχέδιο πρόληψης για μακροχρόνιες απουσίες, συμπεριλαμβανομένης πολιτικής για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
•    Να εγγυηθείτε διαρθρωτικά μέτρα για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία.
•    Να προωθήσετε εκπαιδεύσεις και προγράμματα ενημέρωσης για τους εργαζομένους σας και τα στελέχη με θέσεις ευθύνης.
•    Να ευαισθητοποιήσετε και να ενημερώσετε το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού σας. 
 

Μια βιώσιμη πολιτική επανένταξης που εξασφαλίζει στενή παρακολούθηση σε συνάφεια  με το όραμα του οργανισμού σας, θα αυξήσει τη δέσμευση των εργαζομένων σας. Αυτό, με τη σειρά του, θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο ποσοστό απουσιών και ταχύτερη επιστροφή στην εργασία. Μια αμοιβαία επωφελής κατάσταση τόσο για τον οργανισμό όσο και για τους εργαζομένους. Η Pulso μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε ή να βελτιστοποιήσετε τη συγκεκριμένη πολιτική επανένταξης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+

Διαχειριση ευαισθητων καταστασεων