Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Διαχειριση ευαισθητων καταστασεων
  3. Πρόγραμμα επανένταξης

Πρόγραμμα επανένταξης

Οι κατάλληλες μέθοδοι επανένταξης μετά από παρατεταμένη απουσία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του φαινομένου του απουσιασμού.

Η πιθανότητα μιας βιώσιμης επανένταξης αυξάνεται όταν υπάρχει πρακτική και εποικοδομητική διαβούλευση μεταξύ του εργαζομένου και του οργανισμού.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Pulso θέτει ως στόχο να υποστηρίξει τους αποσυνδεδεμένους υπαλλήλους εφαρμόζοντας μέτρα ενεργοποίησης μέσω καθοδήγησης (coaching). Στόχος είναι να βοηθηθεί ο εργαζόμενος, η ομάδα και ο οργανισμός να βρουν μια νέα ισορροπία. Στο κλασικό πρόγραμμά μας για την επανένταξη, ο σύμβουλός μας θα συντονίσει και θα διευκολύνει τη διαδικασία επανένταξης, υποστηρίζοντας και ενδυναμώνοντας το άτομο, χωρίς να παραβλέψει την εργασιακή κατάσταση και τον ρόλο του εργοδότη.

Η Pulso έχει αναπτύξει ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα επανένταξης για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επανένταξης.

Η τυποποιημένη προσέγγιση μπορεί να συμπληρωθεί με άλλες υποστηρικτικές διεπιστημονικές δράσεις.

Το πρόγραμμα επανένταξης της Pulso παρουσιάζει τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

•    Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα - Χωρίς λίστες αναμονής, με σύντομους χρόνους ολοκλήρωσης, προκειμένου να κατανοήσετε κάθε εργαζόμενο και να αποκτήσετε μια προσέγγιση προσανατολισμένη σε λύσεις, ώστε να βρείτε τη σωστή ισορροπία.
•    Εγγύηση ποιότητας και έλεγχος της διαδικασίας και της θεραπείας - Η τεκμηριωμένη μεθοδολογία εφαρμόζεται από πιστοποιημένους θεραπευτές. Η ροή της διαδικασίας βασίζεται στα πρότυπα ISO 9001.
•    Εξατομικευμένη προσέγγιση - Μια εξατομικευμένη προσέγγιση που είναι προσαρμοσμένη στη συγκεκριμένη κατάσταση, στους εργαζόμενους και τις επιθυμίες τους, και επιτρέπει τη διεπιστημονική παροχή συμβουλών.
•    Τοπικό πλαίσιο αναφοράς- Η Pulso διαθέτει αρκετούς πιστοποιημένους συμβούλους επανένταξης ανά περιοχή για να διασφαλίσει ότι η βοήθεια είναι πάντα διαθέσιμη, γρήγορη και κοντά.
•    Μικτές προσεγγίσεις - Τα διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης είναι ενσωματωμένα για να εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική και βιώσιμη καθοδήγηση. Η καθοδήγηση ξεκινά κατ΄ αρχήν με μια ανάλυση ψυχοκοινωνικού κινδύνου.
•    Καθοδηγούμενοι από μια φιλοσοφία χωρίς αποκλεισμούς - Το κίνητρό μας βασίζεται σε μια φιλοσοφία χωρίς αποκλεισμούς στην οποία ακολουθούμε μια πολυμερή προσέγγιση: εξετάζουμε το άτομο, την ομάδα και τον οργανισμό. Αποδίδουμε επίσης σημασία στη συνεργασία με άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς όπως ο ιατρός εργασίας.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμά επανένταξης; Επικοινωνήστε μαζί μας.
 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+

Διαχειριση ευαισθητων καταστασεων