Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Ενθαρρυνετε την ατομικη και ομαδικη αναπτυξη
  3. Υποστηριξη τησ ομαδικησ εργασιασ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στην αύξηση της ομαδικής ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα της ομάδας είναι η ικανότητα της ομάδας να αντιμετωπίζει τις αποτυχίες. Καθορίζει πόσο ευαίσθητη είναι η ομάδα στο άγχος και πώς η ομάδα συνεχίζει να λειτουργεί υπό πίεση. 

Η ομαδική ανθεκτικότητα πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνεργάζονται, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, εκτιμούν και αξιοποιούν εναλλάξ ο ένας τις δεξιότητες και τα δυνατά σημεία του άλλου, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, είναι αισιόδοξοι για την ομάδα τους και έχουν ισχυρά κίνητρα για να διευθετούν τις εργασίες τους. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καλού εργασιακού κλίματος, επιτρέποντας στην ομάδα στο σύνολό της να ανακάμψει ή  ακόμη και να αναπτυχθεί όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες ή αποτυχίες. 

Μαζί με την ομάδα χαρτογραφούνται τα δυνατά σημεία και οι προκλήσεις των μεμονωμένων μελών της ομάδας και της ομάδας στο σύνολό της. Στη συνέχεια, εργαζόμαστε με τρόπο προσανατολισμένο στην εμπειρία και την πρακτική πάνω στα διαφορετικά δομικά στοιχεία μιας ανθεκτικής ομάδας, όπως η εμπιστοσύνη και η αισιοδοξία, η σύνδεση μέσω της επικοινωνίας και η εργασία για την επίτευξη κοινών αξιών και ομαδικών στόχων. 

Συνιστάται για ομάδες που θέλουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους ως ομάδα. 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα; Επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Η ποιότητα των εργασιακών μας σχέσεων έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ανθεκτικότητά μας. Επιπλέον, οι υγιείς ομαδικές σχέσεις αποτελούν αντιστάθμιση στο στρες που σχετίζεται με την εργασία. Μια ομάδα που λειτουργεί ομαλά, με τη σειρά της, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αποτελεσμάτων. 
Το πρόγραμμά μας στοχεύει να εγείρει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των διευθυντών σχετικά με τη σημασία των καλών κοινωνικών σχέσεων και των θεμελίων για ισχυρή ομαδική εργασία και συνεργασία. Ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα ή αίτημα, διαμορφώνονται κατάλληλα υποδείγματα ομάδας. 

Συνιστάται για εργαζομένους, διευθυντές και ομάδες που έχουν ζωηρό ενδιαφέρον να μάθουν για τη λειτουργία της ομάδας και τη δημιουργία ισχυρότερης αλληλεγγύης.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσφορά μας για την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας; Ρωτήστε μας.
 

Σε κάθε χώρο εργασίας οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι συγκρούσεις δεν θα εξαφανιστούν από μόνες τους. Ως εκ τούτου, θεωρείται κρίσιμο τα διευθυντικά στελέχη και άλλα στελέχη που εμπλέκονται στην ψυχοκοινωνική ευεξία του οργανισμού να διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες «προληπτικής» και «θεραπευτικής» διαχείρισης συγκρούσεων. Οι διευθυντές μαθαίνουν να παρέχουν εποικοδομητική υποστήριξη όταν προκύπτουν για πρώτη φορά συγκρούσεις, καθώς και να διακρίνουν μεταξύ ηπιότερων καταστάσεων διαφωνίας και πιο σύνθετων συγκρούσεων που αντιμετωπίζονται καλύτερα με επαγγελματική βοήθεια.
Συνιστάται για όσους χρειάζεται να γνωρίζουν τα βασικά θέματα της πρόληψης και της διαχείρισης συγκρούσεων και να μάθουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπισή τους.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσφορά μας για τη διαχείριση συγκρούσεων; Ρωτήστε μας.

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+