Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Διαχειριση ευαισθητων καταστασεων
  3. Προσωπική διαμεσολάβηση

Προσωπική διαμεσολάβηση

 Η προσωπική διαμεσολάβηση ενδείκνυται σε περίπτωση συγκρουσιακής κατάστασης μεταξύ δύο ατόμων. Αυτό μπορεί να αφορά σε μια σύγκρουση μεταξύ συναδέλφων ή μεταξύ ενός υπαλλήλου και του προϊσταμένου του.

Ο διαμεσολαβητής και τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν σε μια σειρά συνεδριών για την αποκατάσταση της συνεργασίας. Βασική δεξιότητα του διαμεσολαβητή είναι να γνωρίζει να τοποθετεί τον εαυτό τους στη θέση του άλλου και να κατανοεί ενσυναισθητικά την άποψη του άλλου ατόμου.
Ο διαμεσολαβητής είναι ένας συντονιστής που ξεκινά τη συζήτηση με ασφαλή τρόπο και παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία της προσωπικής διαμεσολάβησης; Ρωτήστε μας. 

 

 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+

Διαχειριση ευαισθητων καταστασεων