Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Ενισχυση της δυναμικης του οργανισμου
  3. Επένδυση στην ανάπτυξη ηγεσίας

Επένδυση στην ανάπτυξη ηγεσίας

 Η ηγεσία μέσα σε έναν οργανισμό δημιουργεί τις συνθήκες για την επίτευξη της αποστολής τους. Οι ηγέτες εκφράζουν την στρατηγική και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες και οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν τα επιχειρησιακά σχέδια.

Αλλά πώς ενσωματώνετε την ηγεσία σε μια ευρύτερη πολιτική ευεξίας; Σε τι είδους ηγεσία και όραμα στοχεύετε; Σε ποιες πτυχές εστιάζετε; Πώς ζωντανεύετε τις αξίες και την αποστολή σας; Πώς μετράτε την πρόοδο της ηγεσίας;

Η Pulso μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την εφαρμογή του στυλ ηγεσίας που λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Οι μετρήσεις ηγεσίας και αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν τη δημιουργία μιας εικόνας της τρέχουσας ηγεσίας σας και των σημείων βελτίωσης. Μαζί επιλέγουμε την κατάλληλη μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοσμένη στις επιθυμητές αλλαγές: εκπαίδευση ή καθοδήγηση, δυναμική ομάδας ή σε κλειστό κύκλο κ.λπ.

Η αποτελεσματική ηγεσία ενεργοποιεί τους ανθρώπους σας και τον οργανισμό σας και στρέφει όλους να εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση.

Θέλετε να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας σας; Επικοινωνήστε μαζί μας.
 

 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+