Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Ενισχυση της δυναμικης του οργανισμου
  3. Στρατηγική ευεξίας στην εργασία

Στρατηγική ευεξίας στην εργασία

Ο οργανισμός σας μπορεί να γίνει και να παραμείνει ένας υγιής και δυναμικός οργανισμός, με βάση την στρατηγική και τις αξίες της εταιρείας σας.

 

Τα αιτήματα των εργαζομένων για  ευελιξία στην εργασία αυξάνονται. Οι εργοδότες, επίσης, δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην ανθεκτικότητα και την ευεξία των υπαλλήλων τους για οικονομικούς λόγους. Έτσι, αναδύεται μια γενική ευαισθητοποίηση για τη σημασία της ευεξίας στο πλαίσιο των επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι ανθεκτικοί εργαζόμενοι αποτελούν πράγματι προϋπόθεση για έναν ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανισμό.

Αλλά πώς μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας πραγματικά λειτουργική; Από πού ξεκινάτε; Τι είναι μια πολιτική ευεξίας; Σε ποιες πτυχές εστιάζετε; Πώς μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό που υπάρχει ήδη; Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ευεξία δεν θα αποτελέσει ένα αποκομμένο ή μεμονωμένο θέμα, αλλά θα διατηρηθεί ζωντανό μέσα στον οργανισμό σας; Πώς ενσωματώνετε την ευεξία σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού σας;

Η Pulso μπορεί να σας καθοδηγήσει σε μία, περισσότερες ή σε όλες τις φάσεις για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής και ολοκληρωμένης πολιτικής ευεξίας και να ευθυγραμμίσει αυτήν την πολιτική ευεξίας με την επιχειρηματική σας στρατηγική, με τους εξής τρόπους:

•    Ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την ανάλυση των σημερινών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της ευεξίας στον οργανισμό σας.
•    Επεξεργασία μιας καλής πρότασης για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών, σχεδίων δράσης και προγραμμάτων.
•    Διασφάλιση ότι οι προτάσεις εφαρμόζονται με βιώσιμο τρόπο και ενσωματώνονται στην εταιρεία σας.

Εάν είναι επιθυμητό, οι μετρήσεις μπορούν να ενσωματωθούν και να επαναληφθούν. Γιατί στο τέλος, κάθε πολιτική κρίνεται από την αποτελεσματικότητά της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Pulso συμβάλλει όχι μόνο στη διαμόρφωση της σκοπιμότητας της έρευνας, αλλά και στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών σας καθώς και στον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης (ROI)  για τη νέα πολιτική της ευεξίας στην εργασία.

Μια ολοκληρωμένη, στρατηγικά ευθυγραμμισμένη και καλά εφαρμοσμένη πολιτική ευεξίας ενισχύει τον οργανισμό σας και έχει θετική απόδοση επένδυσης (ROI). Κάνει τους υπαλλήλους σας ανθεκτικούς, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού σας.

Θέλετε να εφαρμόσετε ή να βελτιστοποιήσετε την στρατηγική ευεξίας σας; Επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Παράλληλα με την καθοδήγηση για ατομική επανένταξη στην εργασία η Pulso μπορεί επίσης να προσφέρει υποστήριξη σε επίπεδο οργανισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των απουσιών και για την επιτάχυνση και ενίσχυση της επανένταξης, δουλεύοντας πάντα βήμα προς βήμα.

Οι πρωτοβουλίες για την πρόληψη των απουσιών και την ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης περιλαμβάνουν:

•    Καλλιέργεια μιας οργανωσιακής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς.
•    Προσανατολισμένη στις διαδικασίες προσέγγιση (process-oriented approach) των απουσιών με τη συμμετοχή των διευθυντών σας (ανάλυση απουσιών, σχέδιο δράσης, κατάρτιση διαδικασιών, ρόλοι και εμπιστευτικότητα, παρακολούθηση).
•    Δημιουργία ροής διαδικασιών / βημάτων για την επιστροφή μετά από αναρρωτική άδεια.
•    Δημιουργία εργαλειοθήκης για τη διαχείριση των απουσιών.
•    Επιλογή και εκπαίδευση στελεχών για τη διαχείριση θεμάτων αναπηρίας. 
•    Εκπαίδευση των διευθυντών σχετικά με την πολιτική απουσιών και επανένταξης ή τις απουσίες και τις συνεντεύξεις επανένταξης.
•    Διεξαγωγή συνομιλιών για απουσίες.
•    Εφαρμογή Προγράμματος Υποστήριξης Εργαζομένων.
•    Εφαρμογή του Προγράμματος Επανένταξης της Pulso.

Θέλετε να δείτε την απόδοση της επένδυσής σας κατά την εφαρμογή της υπηρεσίας υποστήριξης απουσιών στον οργανισμό σας; Επικοινωνήστε μαζί μας.
 

«Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν». Δυστυχώς, τα κρίσιμα γεγονότα (ατύχημα, αιφνίδιος θάνατος, αυτοκτονία, επιθετικές καταστάσεις, κ.α.) δεν μπορούν πάντα να προληφθούν, ακόμη και αν ο οργανισμός κάνει ό, τι μπορεί για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους. Αλλά πριν συμβεί ένα συγκλονιστικό περιστατικό, μπορούν να γίνουν πολλές προληπτικές εργασίες.
Η Pulso μπορεί να σας βοηθήσει με τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

•    Ανάλυση της πολιτικής για την ασφάλεια και τη διαχείριση κρίσεων (πώς προλαμβάνουμε τραυματικά γεγονότα; Τι ακριβώς κάνετε όταν συμβεί ένα κρίσιμο περιστατικό; Ποιος; Τι; Πότε; Πώς;) και κατάρτιση σχεδίου δράσης (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων).
•    Σύσταση και εκπαίδευση μιας εσωτερικής ομάδας διαχείρισης κρίσης.
•    Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων (δυνάμει θύματα) ώστε να είναι πιο ανθεκτικοί στην εμφάνιση τραυματικών γεγονότων.
•    Ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και εποπτεία των εποπτών, των έμπιστων συμβούλων και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ψυχοκοινωνική διαχείριση των εργαζομένων που βίωσαν τραυματικό γεγονός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά υποστήριξης για τη διαχείριση κρίσεων και τραυματικών γεγονότων, ρωτήστε μας.
 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+