Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Ενισχυση της δυναμικης του οργανισμου
  3. Ομαδική απόδοση

Ενίσχυση της ομαδικής απόδοσης

Η βελτίωση της απόδοσης της ομάδας είναι ένας νέος τρόπος αύξησης της αποτελεσματικότητας του οργανισμού σας. Οι πολυλειτουργικές ομάδες με πιο ουσιαστικό επίπεδο επαγγελματικής ολοκλήρωσης και αυτοδιαχείρισης είναι σε θέση να χειριστούν πολύπλοκες καταστάσεις και μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος του οργανισμού.

Η οργανωτική δομή και το στυλ ηγεσίας σας επιτρέπουν τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας; Είναι οι άνθρωποί σας έτοιμοι; Πώς χειρίζεστε τη μετάβαση σε νέα διάρθρωση της ομάδας; Πόσο καλά αποδίδουν οι ομάδες σας;

Με βάση τη στρατηγική σας η Pulso μπορεί να σας υποστηρίξει στην επιλογή της κατάλληλης διάρθρωσης της ομάδας. Η προσφορά μας περιλαμβάνει:

-    Έρευνες μέτρησης και ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα.
-    Παρακολούθηση της αντιστοίχισης με τη δομή, την ηγεσία και τους υπόλοιπους παράγοντες.
-    Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης αλλαγών προσαρμοσμένου στην επιδιωκόμενη αλλαγή.

Μαζί, μπορούμε να επαναφέρουμε τις ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (συγκρούσεις, αποθάρρυνση, έλλειψη αποτελεσμάτων, άγχος κ.λπ.) σε επιτυχή τροχιά ή να ενισχύσουμε τις ομάδες υψηλής απόδοσης ή τις αυτόνομες ομάδες στον οργανισμό σας.

Θέλετε να αξιολογήσετε την απόδοση της ομάδας; Επικοινωνήστε μαζί μας.
 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+