Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Αξιολογηστε και ενεργηστε
  3. Ερευνα αφοσιωσησ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

Η Pulso υποστηρίζει τις ερευνητικές σας δραστηριότητες για τη μέτρηση της αφοσίωσης στην εργασία, την ικανοποίηση από την εργασία και την εταιρική φήμη με το WOD®Positive, ένα εργαλείο που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για να ενισχύσετε και να εκτιμήσετε την προσέγγισή σας. 

Το εργαλείο WOD® Positive έχει σχεδιαστεί ειδικά για έρευνες αφοσίωσης και ικανοποίησης από την εργασία, καθώς και για έρευνες εταιρικής φήμης. Επικεντρώνεται σε «θετικούς» δείκτες ευημερίας, όπως είναι η εργασιακή δέσμευση, η οργανωτική δέσμευση, η  ικανοποίηση από την εργασία, η αφοσίωση και ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από τον εργοδότη (NPS, Net Promoter Score). Παράλληλα, το εργαλείο αυτό μετράει σημαντικούς παράγοντες της εργασιακής κατάστασης - σε επίπεδο εργασίας, ομάδας, διοίκησης και οργάνωσης -, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τους θετικούς δείκτες ευημερίας.
Με τον διαδικτυακό πίνακα ελέγχου του WOD® Positive, έχετε μια πλήρη εικόνα της αφοσίωσης των εργαζομένων σας, της αφοσίωσης και της εκτίμησης που τρέφουν για την επιχείρηση στην οποία εργάζονται και λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές πτυχές που εκτιμούν περισσότερο και ποιες από αυτές είναι πιο σημαντικές. Αυτές είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να κρατήσετε τους ταλαντούχους εργαζόμενους στην εταιρεία σας. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να προσελκύσετε ταλαντούχους ανθρώπους για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.
Οι έμπειροι σύμβουλοι της Pulso σας καθοδηγούν και σας υποστηρίζουν σε όλη τη διαδικασία του έργου σας, από το Α έως το Ω, και καθορίζουν - μαζί με εσάς - τις πιο κατάλληλες ενέργειες για την αύξηση της δέσμευσης, της αφοσίωσης και ικανοποίησης από την εργασία για την προσέλκυση νέων ταλέντων για τον οργανισμό σας. Η Pulso μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει στην υλοποίηση αυτών των ενεργειών και στην αξιολόγησή τους.
Διαβάστε περισσότερα για το WOD®.
Διαβάστε περισσότερα για τη μέθοδο και την προσέγγισή μας.

 

 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+