Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Αξιολογηστε και ενεργηστε
  3. Πληρωσ προσαρμοσμενη ερευνα

ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η Pulso μπορεί να εκπονήσει εμπειρογνωμοσύνες πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Αναπτύσσουμε ένα ερευνητικό υπόδειγμα πλήρως προσαρμοσμένο στον οργανισμό σας και μετατρέπουμε καινοτόμες ιδέες σε ένα εργαλείο, μια υπηρεσία ή μια προηγμένη στατιστική ανάλυση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην πράξη.

Αναπτύσσουμε νέα ερωτηματολόγια σε συν-δημιουργία με τα αρμόδια στελέχη σας.

Εκτελούμε εις βάθος αναλύσεις με μεγάλα αρχεία δεδομένων χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου του WOD®. Μπορούμε να αναλύσουμε τη σχέση μεταξύ της ψυχοκοινωνικής ευεξίας των υπαλλήλων σας και άλλων KPIs του οργανισμού σας (απόδοση, εναλλαγή εργαζομένων, απουσίες κ.λπ.). Μπορούμε να αναλύσουμε την απόδοση της επένδυσης των δράσεων που σχετίζονται με την ευεξία στην εργασία.
Οι μελέτες αυτές μπορούν να διεξαχθούν σε διάφορα επίπεδα: τον οργανισμό σας στο σύνολό του, σε συγκεκριμένα τμήματα ή για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους εντός του οργανισμού σας.
Η Pulso έχει επίσης εμπειρία στην ανάπτυξη ερευνών και εργαλείων για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους όπως οι σπουδαστές και οι φοιτητές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία μας για τους σπουδαστές».

Διαβάστε περισσότερα για το WOD®.
Διαβάστε περισσότερα για τη μέθοδο και την προσέγγισή μας.  

 

JUST ASK !

A question, a particular request or a demonstration

+