Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Αξιολογηστε και ενεργηστε
  3. Αναλυση ψυχοκοινωνικων κινδυνων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Pulso σας δίνει τη δυνατότητα να συμμορφώνεστε ως εργοδότης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία και να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά το εργασιακό στρες και άλλα ψυχοκοινωνικά ζητήματα στο χώρο εργασίας.

Το εργαλείο μας WOD®PSRA («Ανάλυση ψυχοκοινωνικών κινδύνων») έχει σχεδιαστεί ειδικά για ανάλυση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, μετρώντας τους παράγοντες ευεξίας που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνήθως αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν το άγχος, την επαγγελματική εξουθένωση, τη βία και παρενόχληση στην εργασία και το φαινόμενο του απουσιασμού (absenteeism). Επιπλέον, περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των πιθανών παραγόντων κινδύνου στα διάφορα επίπεδα της εργασιακής κατάστασης – παράγοντες σε επίπεδο εργασίας, ομάδας, διοίκησης και οργάνωσης που μπορεί να επηρεάσουν την ευεξία των εργαζομένων.
Με τον διαδικτυακό πίνακα ελέγχου του WOD®PSRA έχετε μια πλήρη εικόνα της ευεξίας των εργαζομένων σας - το επίπεδο άγχους τους, τον κίνδυνο εξουθένωσης, την ανεπιθύμητη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και τις απουσίες - καθώς και τους παράγοντες κινδύνου στο χώρο εργασίας που μπορεί να τους επηρεάζουν. Σας προσφέρουμε ένα μοναδικό εργαλείο που σας δίνει μια σαφή εικόνα για τα δυνατά σημεία και τις προτεραιότητές σας και το οποίο επιτρέπει σε εσάς και τους διευθυντές σας να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.
Οι έμπειροι σύμβουλοι της Pulso σας καθοδηγούν και σας υποστηρίζουν σε όλη τη διαδικασία του έργου σας, από το Α έως το Ω, και καθορίζουν - μαζί με εσάς - τις πιο κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωση της ευεξίας των εργαζομένων σας. Η Pulso μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει στην υλοποίηση και την αξιολόγηση αυτών των ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα για το WOD®.
Διαβάστε περισσότερα για τη μέθοδο και την προσέγγισή μας.

 

απλα ρωτηστε μας !

Για κάθε ερώτηση, συγκεκριμένο αίτημα ή ένα δείγμα των υπηρεσιών μας.

+