Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Home
  2. Αξιολογηστε και ενεργηστε
  3. Ολοκληρωμενη μετρηση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Με το WOD® Premium, η Pulso σάς βοηθά να εκτελέσετε μια ισορροπημένη και εις βάθος ανάλυση της δυναμικής του οργανισμού σας, επιτρέποντάς σας να επιδιώξετε πολλούς εταιρικούς στόχους ταυτόχρονα, ενώ κατανέμετε τις επενδύσεις σας πιο αποτελεσματικά.

Το εργαλείο WOD® Premium ταιριάζει ιδιαίτερα σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αξιοποιεί τόσο τους θετικούς όσο και τους αρνητικούς δείκτες ευεξίας (εργασιακή δέσμευση, οργανωτική δέσμευση, ικανοποίηση από την εργασία, αφοσίωση, αλλά και άγχος, εξουθένωση, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και απουσιασμός). Επιπλέον, καταγράφει το πλήρες φάσμα των πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την ευεξία: παράγοντες σε επίπεδο εργασίας, ομάδας, διοίκησης και οργάνωσης (εργασιακοί παράγοντες) και παράγοντες σε ατομικό επίπεδο (ατομικοί παράγοντες), όπως π.χ. η ανθεκτικότητα, η αισιοδοξία, η αυτο-αποτελεσματικότητα και η ικανότητα αλλαγής. Με το WOD® Premium έχετε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μέτρησης, το οποίο συνδυάζει τα στοιχεία του WOD® PSRA («Ανάλυση ψυχοκοινωνικών κινδύνων») και του WOD® Positive.
Με τον διαδικτυακό πίνακα ελέγχου του WOD® Premium, έχετε μια πλήρη εικόνα του επιπέδου άγχους των εργαζομένων σας, του κινδύνου εξουθένωσης, του βαθμού απουσιασμού και της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, καθώς και της δέσμευσης, της αφοσίωσης και της ικανοποίησης από την εργασία. Επιπλέον, λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πτυχές της εργασίας που οι υπάλληλοί σας εκτιμούν περισσότερο και ποιες από αυτές είναι πιο σημαντικές για τη συνολική τους ευεξία. Σας προσφέρουμε ένα μοναδικό εργαλείο που σας δίνει μια σαφή εικόνα για τα δυνατά σημεία και τις προτεραιότητές σας, το οποίο επιτρέπει σε εσάς και τους διευθυντές σας να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες. Ο πίνακας ελέγχου WOD® Premium σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τους βασικούς δείκτες απόδοσης των υπαλλήλων σας και να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες ως δεδομένα για την ολοκληρωμένη πολιτική ευεξίας σας.  
Οι έμπειροι σύμβουλοι της Pulso σας καθοδηγούν και σας υποστηρίζουν σε όλη τη διαδικασία του έργου σας, από το Α έως το Ω, και καθορίζουν - μαζί με εσάς - τις πιο κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωση της ευημερίας των υπαλλήλων σας. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να προσελκύσετε νέα ταλέντα για τον οργανισμό σας. Η Pulso μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει στην υλοποίηση αυτών των ενεργειών και στην αξιολόγησή τους.

Διαβάστε περισσότερα για το WOD®.
Διαβάστε περισσότερα για τη μέθοδο και την προσέγγισή μας.

 

JUST ASK !

A question, a particular request or a demonstration

+